Polityka prywatności

CZĘŚĆ I

Postanowienia ogólne

Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: https://yourfithouse.pl/ (dalej: „Strona Internetowa”).

Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych gromadzonych na Stronie Internetowej?

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem Strony Internetowej jest YOUR FIT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5252905631, KRS 0000969164, Siedziba: UL. ZŁOTA 7/18, 00-019 WARSZAWA , kapitał zakładowy 5000 zł (dalej: „Administrator”).

Jak można skontaktować się z Administratorem?

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych lub skontaktować się z Administratorem, mogą wykorzystać Państwo niżej wskazane dane:

adres e-mail: kontakt@yourfithouse.pl
adres korespondencyjny: ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
telefon: 513-262-452

Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Strony Internetowej. Pozyskane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

Przysługuje Państwu prawo do:

żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
przenoszenia danych;
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy moje dane będą podlegać profilowaniu i czy będą przekazywane poza EOG?

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Państwa dane również nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZĘŚĆ II

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na odpowiedzi na pytania kierowana do Administratora.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom księgowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.

Czy muszę podać moje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Kiedy można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB PROSZĄCYCH O PRZEDSTAWIENIE OFERTY


W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty i dążenia do zawarcia umowy przez Administratora.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy przez osobę, której dane dotyczą- art. 6 ust. 1 b) RODO.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z przedstawienia oferty.

Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty usług Administratora.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym dochodzenie należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami.


Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa dotycząca pośrednictwa finansowego (art. 6 ust. 1 b) RODO).

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.